Infinity C.C.P.

Een gigantisch ei leunt schijnbaar plompverloren tegen een van de gevelzuilen van de nieuwbouw van het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden. Haar schaal reflecteert het buitenlicht in de verstilde ziekenhuisruimte, haar sferoïdeachtige vorm contrasteert scherp met de strakke architectuur. De cuticula, het dunne organisch buitenlaagje van het ei, is opgedroogd. De kans dat bacteriën binnendringen, is erg klein geworden. Het ei, niet meer warm, is klaar voor de wereld.

Het ei wil aan de kooi die de nieuwbouw is, ontsnappen. Tegelijkertijd wordt het erdoor aangezogen. De spanning tussen ei en kooi wordt door de uitbraak van het ei geschapen. Haar verlorenheid geeft het een prangende urgentie. Een nadrukkelijke aanwezigheid ook. Hei ei stoort het blikveld en dwingt de aandacht af. Er staat duidelijk iets te gebeuren. Maar wat? Breekt het ei of breekt het gebouw?

ei.jpg

Op de grond voor het ei, achter de transparante glasmuur van het ziekenhuis, vinden we ‘Date of Birth’, geboortedatum, gesymboliseerd door het lemniscaat. Het teken van een oneindig proces. Het punt tussen de eeuwige slingerbeweging van leven en dood, waarin het ei buiten maar ook binnen de ziekenhuiscontext een levensnoodzakelijke rol speelt. Het ei maakt immers de beweging van iedere ziel die in de schoot van het ziekenhuis wordt opgevangen: die naar buiten. Baby’s worden geboren en vertrekken naar huis; zieken worden verzorgd om daarna te ontsnappen aan de veilige haven binnen de ziekenhuismuren. Structuur is niet meer nodig. Het genezingsproces is voltrokken. Het nest kan verlaten worden voor de wereld.

Wat als dit ei, op zich ook een koesterende kooi, nu breekt? Wat laat het uiteindelijk los op de wereld? Is het haar genezende kracht? De productie van de meeste van onze medicijnen zijn immers gebaseerd op eieren. Het Trudo-ei als genezend ei. Of is het Yeatsiaans? “And what rough beast, its hour come round at last, slouches towards Bethlehem to be born?” Of eerder Egyptisch, een symbool van hoop op leven? Niemand die het met zekerheid weet. Ook haar schepper niet. Zeker is dat het als deel van de tweelobbige lemniscaat de eeuwige cyclus van geboorte en wedergeboorte belooft. Van nooit aflatende scheppingsdrang.

 infinity.JPG

Bio Koen Vanmechelen

Cv Koen Vanmechelen