Opdrachtverklaring en missie

Opdrachtverklaring

Het Sint-Trudo Ziekenhuis zet op een actuele manier de christelijke inspiratie van de twee stichtende congregaties voort.

Wij streven naar een integrale zorg voor het lichamelijke en geestelijke welzijn van al onze patiŽnten.

Wij zijn overtuigd van het unieke en evenwaardige van elke mens. Openheid en respect zijn onderdeel van een uitgesproken ethisch engagement. Aandacht voor kansarme en kwetsbare personen maakt deel uit van onze evangelische inspiratie.

Wij streven naar een motiverend werkklimaat waar alle medewerkers zich gewaardeerd voelen en gestimuleerd worden om zich professioneel te ontplooien.

 

VISIE

Het Sint-Trudo Ziekenhuis wil een toegankelijk ziekenhuis zijn dat voor de regio deskundige en veilige zorg verleent vanuit een patiŽntgerichte en personeelsvriendelijke visie. Het beleid van het ziekenhuis is gericht op het verder verwerven en behouden van een positief imago dat vanuit een multidisciplinaire benadering in belangrijke mate steunt op tevreden patiŽnten en medewerkers.

Wij willen gezondheidszorg van hoge kwaliteit aanbieden met een menselijk gelaat en steunen hierbij op volgende waarden:

Respect
ē omdat elke persoon uniek is met zijn eigen waarden, overtuiging en beleving
ē omdat privacy en het maken van eigen keuzes een recht is

Bewogenheid
omdat de christelijke traditie ons inspireert, hebben we aandacht voor alles wat een mens beroert.

Warm en hartelijk
omdat een vriendelijke en inlevende omgang met elkaar wonderen doet.

In dialoog
omdat informatie, inspraak en overleg de sleutels zijn voor een goede gezondheidszorg en opbouwend samenwerken.

Toegankelijke zorg
omdat een financieel gezonde en efficiŽnte organisatie onze zorg betaalbaar maakt voor de patiŽnt en haalbaar voor het ziekenhuis.

 

Onze missie

Het Sint-Trudo Ziekenhuis biedt kwaliteitsvolle zorg aan in respectvolle samenwerking met alle partners.

Wij vertalen dit door:

 • u te verwelkomen op een persoonlijke en gastvrije wijze
 • tijd te maken om naar u te luisteren
 • respect te tonen voor uw eigenheid en overtuiging
 • informatie te geven over uw gezondheid
 • vertrouwelijk om te gaan met de informatie over uw verblijf
 • uw betrokkenheid bij de verzorging te stimuleren
 • te streven naar het behoud en herstel van uw autonomie
 • de continuÔteit en de coŲrdinatie van uw zorgen te verzekeren
 • in samenspraak met u uw ontslag voor te bereiden
 • aandacht te hebben voor uw opmerkingen en suggesties
 • te zorgen voor een reŽel gevoel van patiŽntveiligheid
 • een grondhouding die:
  - ruimte laat voor het verhaal van patiŽnten
  - ruimte geeft voor stille aanwezigheid 
  ruimte biedt aan mantelzorgers om de eigen keuzes mee te ondersteunen.

Kortom, wij streven naar een gezondheidszorg van hoge kwaliteit met veel zorgzaamheid, aandacht en hartelijkheid voor elkaar.