Overlegplatform huisartsen

Binnen de gezondheidszorg is een goede samenwerking met de huisartsen van cruciaal belang. Deze samenwerking wordt voornamelijk geformaliseerd binnen het overlegplatform dat is samengesteld uit afgevaardigden van de huisartsenkringen van Groot Sint-Truiden en omgeving en van de artsen van het Sint-Trudo Ziekenhuis. Deze samenwerking vertaalt zich in concrete afspraken om de zorgverlening voor de patiŽnt zo naadloos en optimaal mogelijk te laten verlopen.
Anderzijds zijn er ook de verschillende LOK-groepen, POP's Ö waar de zorgmogelijkheden van ons ziekenhuis eveneens aan bod komen.