Organen

Team voor ziekenhuishygiëne

Het team voor ziekenhuishygiëne bestaat uit drie geneesheren-ziekenhuishygiënisten en één verpleegkundige ziekenhuishygiënist. Zij richten zich voornamelijk op hun wettelijke opdrachten:

 • De ontwikkeling, implementatie en opvolging van een beleid doorheen het ziekenhuis in verband met standaardvoorzorgsmaatregelen ter preventie van overdracht van besmettelijke ziekten, de isolatie van besmette patiënten ter indijking van overdracht van besmettelijke ziekten en de surveillance van ziekenhuisinfecties aan de hand van indicatoren die toelaten hun incidentie in het ziekenhuis te volgen en bij te sturen.
 • Het opzetten van een epidemiebeleid.
 • Het opvolgen van de hygiëneaspecten bij ziekenhuisactiviteiten zoals: het bouwen en verbouwen, de activiteiten in het operatiekwartier en het verloskwartier, de aankoop van materialen.
 • De implementatie van richtlijnen en aanbevelingen opgesteld door officiële instanties, zoals de Hoge Gezondheidsraad.
 • Het uitwisselen van informatie en ervaringen met andere instellingen binnen het kader van het samenwerkingsplatform Regionale Werkgroep Ziekenhuishygiëne Vlaams-Brabant en Limburg.

Het team beschikt over een algemeen strategisch plan, werkt volgens een jaarlijks beleidsplan en stelt een jaarverslag op.

Het comité voor ziekenhuishygiëne

Het comité voor ziekenhuishygiëne bestaat uit:

 • de algemeen directeur
 • het team voor ziekenhuishygiëne
 • de hoofdgeneesheer
 • de hoofdapotheker
 • het hoofd van het verpleegkundig departement
 • drie geneesheren
 • drie verpleegkundigen

Taken van het comité voor ziekenhuishygiëne:

 • Het bespreken en goedkeuren van het algemeen strategisch plan en het jaarlijks beleidsplan van het team.
 • Het bespreken en goedkeuren van het jaarlijks activiteitenverslag opgesteld door het team.
 • Het bespreken en goedkeuren van het jaarlijks verslag van de werking van het team.
 • Het bespreken en goedkeuren van de budgetten en kostenramingen.
 • Het coördineren en toewijzen van opdrachten op het vlak van de controle op de sterilisatietechnieken; het antibioticabeleid; het uitwerken van richtlijnen voor en het houden van toezicht op de methoden van wassen en verdeling van het linnen; de hygiëne in bereiding en de distributie van de voeding in de keuken en de melkkeuken; het verzamelen en verwijderen van ziekenhuisafval.
 • Het opstellen van een reglement van inwendige orde voor de operatieafdeling, de bevallingsafdeling en desgewenst de risicodiensten.