Algemene gezondheidsinformatie

Via deze weg kunt u een aantal informatiebronnen met algemene gezondheidsinformatie raadplegen.

Specifieke vragen met betrekking tot uw medisch dossier bespreekt u best met uw behandelende arts.