Voor ouderen

Verschillende organisaties zetten zich in voor ouderen en dit rond een heleboel thema's. Dit kan gaan over veel voorkomende gezondheidsproblemen bij ouderen, praktische problemen rond wonen en mobiliteit, deelname aan sport- en cultuuractiviteiten en belangenverdediging. Voor al uw vragen over het ouder worden kunt u terecht bij de diensten van ons ziekenhuis en de verschillende ondersteunende organisaties.