Uw ontslag

ontslagUw behandelende arts bepaalt de dag en het uur van uw ontslag uit het ziekenhuis. Hij/zij geeft u een brief mee voor uw huisarts of verstuurt deze rechtstreeks.

De verantwoordelijke verpleegkundige bespreekt met u Ė indien nodig Ė het te volgen medicatieschema, het dieet en de verdere nazorg. U zal hiervoor de nodige ontslagdocumenten ontvangen.

Breng de verpleegafdeling dus steeds op de hoogte van uw vertrek zodat zij u de nodige documenten kunnen meegeven.

Van zodra alle formaliteiten m.b.t. uw ontslag in orde zijn, kunt u vanaf 11.00 uur het ziekenhuis verlaten.

Het is mogelijk dat de verpleegkundigen van de afdeling u vragen om in afwachting van uw ontslag uw kamer te verlaten en plaats te nemen in de dagzaal van de afdeling waar u verblijft. U kunt daar indien gewenst het middagmaal gebruiken. Deze regeling laat ons toe om dringende opnames van de dienst spoedgevallen correct te kunnen opvangen. Uw mening is belangrijk om onze dienstverlening steeds te optimaliseren. Vanuit dit oogpunt krijgt u bij ontslag ook een vragenlijst. Enkele dagen na uw ontslag zal een verpleegkundige van de afdeling u hierover telefonisch contacteren. Hebt u suggesties of verbetervoorstellen over uw verblijf en/of verzorging, aarzel dan niet om deze aan ons mee te delen.

Indien u voor uw vervoer een taxi of ziekenwagen wenst, vraag dit dan tijdig aan de verpleegkundige van uw afdeling.

Nog een handige tip: hebt u veel bagage mee te nemen, dan kunt u aan het onthaal een bagagewagentje ontlenen. Voor meer info hierover kunt u zich wenden tot de onthaalmedewerkers.