Psychologische dienst

Wanneer u geconfronteerd wordt met een ernstige ziekte heeft dit niet alleen impact op het fysisch welzijn maar ook op het psychisch welzijn van u en uw familie. Er komen heel wat gevoelens en veranderingen bij kijken. De balans in het leven kan danig verstoord worden, zowel op persoonlijk/familiaal vlak als in uw werksituatie. Het is mogelijk dat u zich door uw ziekte angstig, gespannen, verdrietig en zelfs kwaad voelt.

Soms zijn deze zaken moeilijk te bespreken met de omgeving.

Een psycholoog kan u helpen deze gevoelens te begrijpen en te plaatsen wanneer u vastzit in uw verwerkingsproces. Psychologische ondersteuning is er voor u en uw familie zolang u opgenomen bent. Aan deze begeleiding zijn geen kosten verbonden. Indien u na uw ontslag een verdere behandeling wenst, verwijzen wij u graag door naar een externe psychologische dienst.

U kunt de psychologen bereiken op volgende nummers (als u belt vanuit het ziekenhuis, draait u enkel de laatste vier cijfers):

  • Hilde Severijns - 011 69 93 27 
  • Stephanie Macoy - 011 69 93 25
  • Nele Kerkhofs - 011 69 93 26

of via e-mail op psychologen@stzh.be. U kunt onze tussenkomst ook vragen via de arts en het verplegend personeel van de afdeling.